Vysoká kvalifikácia a odborné skúsenosti

Energetika

Návrh počítačových modelov pre výpočet správania sa elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a iný aplikovaný výskum.

Viac

Priemyselná informatika

Vývoj a aplikácia sieťových riadiacich systémov v oblasti strojárskeho priemyslu a automatizácie.

Viac

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti prírodných a technických.

Viac

Výpočtová technika

Komplexné riešenia v oblasti počítačových sietí a dodávka hardvéru.

Viac

Energetika

Návrh simulačných modelov elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a iný aplikovaný výskum.

Priemyselná informatika

Vývoj a aplikácia sieťových riadiacich systémov v oblasti strojárskeho priemyslu a automatizácie.

Výpočtová technika

Komplexné riešenia v oblasti počítačových sietí, dodávky hardvéru a softvéru.

Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť, aplikovaný a základný výskum v oblasti technických vied.